FANDOM


AndyAyane YanoChigusa Takahashi
Chizuru YoshidaEriko HiranoJōnouchi Sōichi
Kazuichi AraiKento MiuraKimi Ni Todoke: A Girl's Ideal Love Story
Kimi Ni Todoke Live Action MovieKimi ni Todoke Chapter 101Kimi ni Todoke Episode 01
Kimi ni Todoke Episode 02Kimi ni Todoke Episode 03Kimi ni Todoke Episode 04
Kimi ni Todoke Episode 05Kimi ni Todoke Episode 06Kimi ni Todoke Episode 07
Kimi ni Todoke Episode 08Kimi ni Todoke Episode 09Kimi ni Todoke Episode 10
Kimi ni Todoke Episode 11Kimi ni Todoke Episode 12Kimi ni Todoke Episode 13
Kimi ni Todoke Episode 14Kimi ni Todoke Episode 15Kimi ni Todoke Episode 16
Kimi ni Todoke Episode 17Kimi ni Todoke Episode 18Kimi ni Todoke Episode 19
Kimi ni Todoke Episode 20Kimi ni Todoke Episode 21Kimi ni Todoke Episode 22
Kimi ni Todoke Episode 23Kimi ni Todoke Episode 24Kimi ni Todoke Episode 25
Kimi ni Todoke Light Novel Volume 01Kimi ni Todoke Light Novel Volume 02Kimi ni Todoke Light Novel Volume 03
Kimi ni Todoke Light Novel Volume 04Kimi ni Todoke Light Novel Volume 05Kimi ni Todoke Light Novel Volume 06
Kimi ni Todoke Light Novel Volume 07Kimi ni Todoke Light Novel Volume 08Kimi ni Todoke Light Novel Volume 09
Kimi ni Todoke Light Novel Volume 10Kimi ni Todoke Light Novel Volume 11Kimi ni Todoke Light Novel Volume 12
Kimi ni Todoke Light Novel Volume 13Kimi ni Todoke Manga Chapter 000Kimi ni Todoke Manga Chapter 001
Kimi ni Todoke Manga Chapter 002Kimi ni Todoke Manga Chapter 003Kimi ni Todoke Manga Chapter 004
Kimi ni Todoke Manga Chapter 005Kimi ni Todoke Manga Chapter 006Kimi ni Todoke Manga Chapter 007
Kimi ni Todoke Manga Chapter 008Kimi ni Todoke Manga Chapter 009Kimi ni Todoke Manga Chapter 010
Kimi ni Todoke Manga Chapter 011Kimi ni Todoke Manga Chapter 012Kimi ni Todoke Manga Chapter 013
Kimi ni Todoke Manga Chapter 014Kimi ni Todoke Manga Chapter 015Kimi ni Todoke Manga Chapter 016
Kimi ni Todoke Manga Chapter 017Kimi ni Todoke Manga Chapter 018Kimi ni Todoke Manga Chapter 019
Kimi ni Todoke Manga Chapter 020Kimi ni Todoke Manga Chapter 021Kimi ni Todoke Manga Chapter 022
Kimi ni Todoke Manga Chapter 023Kimi ni Todoke Manga Chapter 024Kimi ni Todoke Manga Chapter 025
Kimi ni Todoke Manga Chapter 026Kimi ni Todoke Manga Chapter 027Kimi ni Todoke Manga Chapter 028
Kimi ni Todoke Manga Chapter 029Kimi ni Todoke Manga Chapter 030Kimi ni Todoke Manga Chapter 031
Kimi ni Todoke Manga Chapter 032Kimi ni Todoke Manga Chapter 033Kimi ni Todoke Manga Chapter 034
Kimi ni Todoke Manga Chapter 035Kimi ni Todoke Manga Chapter 036Kimi ni Todoke Manga Chapter 037
Kimi ni Todoke Manga Chapter 038Kimi ni Todoke Manga Chapter 039Kimi ni Todoke Manga Chapter 040
Kimi ni Todoke Manga Chapter 041Kimi ni Todoke Manga Chapter 042Kimi ni Todoke Manga Chapter 043
Kimi ni Todoke Manga Chapter 044Kimi ni Todoke Manga Chapter 045Kimi ni Todoke Manga Chapter 046
Kimi ni Todoke Manga Chapter 047Kimi ni Todoke Manga Chapter 048Kimi ni Todoke Manga Chapter 049
Kimi ni Todoke Manga Chapter 050Kimi ni Todoke Manga Volume 01Kimi ni Todoke Manga Volume 02
Kimi ni Todoke Manga Volume 03Kimi ni Todoke Manga Volume 04Kimi ni Todoke Manga Volume 05
Kimi ni Todoke Manga Volume 06Kimi ni Todoke Manga Volume 07Kimi ni Todoke Manga Volume 08
Kimi ni Todoke Manga Volume 09Kimi ni Todoke Manga Volume 10Kimi ni Todoke Manga Volume 11
Kimi ni Todoke Manga Volume 12Kimi ni Todoke Manga Volume 13Kimi ni Todoke Manga Volume 14
Kimi ni Todoke Manga Volume 15Kimi ni Todoke Manga Volume 16Kimi ni Todoke Manga Volume 17
Kimi ni Todoke Manga Volume 18Kimi ni Todoke Manga Volume 19Kimi ni Todoke Manga Volume 20
Kimi ni Todoke Manga Volume 21Kimi ni Todoke Manga Volume 22Kimi ni Todoke Manga Volume 23
Kimi ni Todoke Manga Volume 24Kimi ni Todoke Manga Volume 25Kimi ni Todoke S2 Episode 00
Kimi ni Todoke S2 Episode 01Kimi ni Todoke S2 Episode 02Kimi ni Todoke S2 Episode 03
Kimi ni Todoke S2 Episode 04Kimi ni Todoke WikiKimi ni Todoke Wiki/Admin
Kitahiro High SchoolPedro MartinezRyu Sanada
Sawako's fatherSawako KuronumaShino
Shota KazehayaTomoko EndoToru Sanada
Ume KurumizawaYoshiyuki Arai
File:-Coalgirls- Kimi ni Todoke 2nd Season 08 (1280x720 Blu-ray FLAC) -CB5E47A3--16-04-43-.jpgFile:1006051716bc633452 thumb.jpgFile:120945.jpg
File:17890.jpgFile:22837923.jpgFile:23206304.jpg
File:26404.jpgFile:26406.jpgFile:27763.jpg
File:300343.jpgFile:30fc6bf31dd77e6ffd536dd9f226d9171350608350 full.jpgFile:38890.jpg
File:444289 thumb.jpgFile:467181.jpgFile:512045.jpg
File:515146.jpgFile:601197.jpgFile:660095 1299819447601 full.jpg
File:66711.jpgFile:69904.jpgFile:72032.jpg
File:72861.jpgFile:72862.jpgFile:73793.jpg
File:76769.jpgFile:76770.jpgFile:78487.jpg
File:78495.jpgFile:8.pngFile:Anyy.png
File:Asw.jpgFile:Ayane3.pngFile:Ayane4.png
File:Capture.PNGFile:Capture.pngFile:Chapter 4.jpeg
File:Chizu2.pngFile:Chizu3.pngFile:Chizu supports Ryu.png
File:Download.jpgFile:Example.jpgFile:Favicon.ico
File:Feature.pngFile:Forum new.gifFile:Gg55.png
File:Gg556.pngFile:Gg55v.pngFile:Guy.png
File:Images.jpegFile:Img 963741 62845681 12-1.jpegFile:Img 963741 62845681 12.jpeg
File:Jo1.pngFile:K.jpgFile:Kazehaya's Point Of View-Kimi Ni Todoke AMV
File:Kazehaya's Point Of View-Kimi Ni Todoke AMV-0File:Kazehaya.jpgFile:Kazehaya2.png
File:KentoMiura3.pngFile:Kento Miura.pngFile:Kimi-ni-todoke-1295926.jpg
File:Kimi-ni-todoke-1312093.jpgFile:Kimi-ni-todoke-1356883.jpgFile:Kimi-ni-todoke-1430522.jpg
File:Kimi-ni-todoke-1495461.jpgFile:Kimi-ni-todoke-1495545.jpgFile:Kimi-ni-todoke-1512981.jpg
File:Kimi-ni-todoke-1513045.jpgFile:Kimi-ni-todoke-454437.jpgFile:Kimi-ni-todoke-from-me-to-you-vol-24-9781421585864 hr.jpg
File:KimiNiTodoke.jpgFile:KimiNiTodoke.pngFile:KimiNiTodoke1.png
File:KimiNiTodoke vol24.jpgFile:Kimi ni Todoke.pngFile:Kimi ni Todoke 1.png
File:Kimi ni Todoke Light Novel v01 cover.jpgFile:Kimi ni Todoke Light Novel v01 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v02 cover.png
File:Kimi ni Todoke Light Novel v03 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v04 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v05 cover.png
File:Kimi ni Todoke Light Novel v06 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v07 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v08 cover.png
File:Kimi ni Todoke Light Novel v09 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v10 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v11 cover.png
File:Kimi ni Todoke Light Novel v12 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v13 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 000.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 001.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 002.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 002.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 003.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 003.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 004.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 005.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 006.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 007.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 008.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 009.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 010.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 011.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 012.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 013.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 014.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 015.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 016.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 017.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 018.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 019.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 020.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 021.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 022.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 023.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 024.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 025.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 026.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 027.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 028.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 029.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 030.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 031.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 032.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 033.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 034.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 035.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 036.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 037.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 038.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 039.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 040.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 041.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 042.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v01 cover en.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga v01 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v01 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v02 cover en.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga v02 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v02 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v03 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v03 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v04 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v04 cover jp.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga v05 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v05 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v06 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v06 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v07 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v07 cover jp.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga v08 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v08 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v09 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v09 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v10 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v10 cover jp.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga v11 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v11 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v12 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v12 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v13 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v13 cover jp.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga v14 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v14 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v15 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v15 cover jp.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v16 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v16 cover jp.png
File:Kimi ni Todoke Manga v17 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v17 cover jp.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v18 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v18 cover jp.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v19 cover jp.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v20 cover jp.png
File:Kimi ni todoke.jpgFile:Kimi ni todoke season 2-08-ryu.jpgFile:Kimi ni todoke season 2-10-sawako.jpg
File:Kimi ni todoke ume kurumizawa by monnac-d3hr6sz.jpgFile:Kimi ni todoke volume 22.jpgFile:Kimi ni todoke volume 23.jpg
File:Kiminitodoke23.jpgFile:KnT-25-08.jpgFile:KntM1-500x287.png
File:Kuronuma sawako.jpgFile:Kurumi2.pngFile:Look-were-close-friends - Αντίγραφο.jpg
File:Mangascan02.jpgFile:Maxresdefault.jpgFile:Motoki.png
File:Pin2.pngFile:Pin Ayane Encounter.gifFile:Pinyanohome.png
File:Pinyanomiura.pngFile:Placeholder item.pngFile:Placeholder location.png
File:Placeholder other.pngFile:Placeholder person.pngFile:Sawako.jpg
File:Sawako.pngFile:Sawako2.pngFile:Sawako opening.gif
File:Sawako summer.jpgFile:Sawako summer variation.JPGFile:Screen Shot 2014-04-30 at 11.00.17 PM.png
File:Screen Shot 2014-05-01 at 10.28.19 PM.pngFile:Screen Shot 2014-05-01 at 2.26.58 AM 1.pngFile:Screen Shot 2014-05-01 at 2.27.45 AM.png
File:Screen Shot 2014-05-01 at 2.28.00 AM.pngFile:Screen shot 2013-01-20 at 4.00.56 PM.pngFile:Screen shot 2013-01-20 at 4.52.33 PM.png
File:Screen shot 2013-02-17 at 11.31.20 PM.pngFile:Toru2.pngFile:Treaching you v01 c04 003.jpg
File:Tumblr lon5m2Rw5T1qis6bco1 500.gifFile:Tumblr meh1fmIvif1rbaupxo1 500.jpgFile:V19.JPG
File:V21.jpgFile:Wiki-Preview.pngFile:Wiki-background
File:Wiki-wordmark.pngFile:Wiki.pngFile:Wikia-Visualization-Main,kiminitodoke.png
File:Wikia-Visualization-Main.pngFile:YYJqml4.jpgFile:Yano2.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.