FANDOM


AndyAyane YanoChigusa Takahashi
Chizuru YoshidaEriko HiranoFrom Me To You
Jōnouchi SōichiKazuichi AraiKento Miura
Kimi Ni Todoke: A Girl's Ideal Love StoryKimi Ni Todoke Live Action MovieKimi ni Todoke Chapter 101
Kimi ni Todoke Episode 01Kimi ni Todoke Episode 02Kimi ni Todoke Episode 03
Kimi ni Todoke Episode 04Kimi ni Todoke Episode 05Kimi ni Todoke Episode 06
Kimi ni Todoke Episode 07Kimi ni Todoke Episode 08Kimi ni Todoke Episode 09
Kimi ni Todoke Episode 10Kimi ni Todoke Episode 11Kimi ni Todoke Episode 12
Kimi ni Todoke Episode 13Kimi ni Todoke Episode 14Kimi ni Todoke Episode 15
Kimi ni Todoke Episode 16Kimi ni Todoke Episode 17Kimi ni Todoke Episode 18
Kimi ni Todoke Episode 19Kimi ni Todoke Episode 20Kimi ni Todoke Episode 21
Kimi ni Todoke Episode 22Kimi ni Todoke Episode 23Kimi ni Todoke Episode 24
Kimi ni Todoke Episode 25Kimi ni Todoke Light Novel Volume 01Kimi ni Todoke Light Novel Volume 02
Kimi ni Todoke Light Novel Volume 03Kimi ni Todoke Light Novel Volume 04Kimi ni Todoke Light Novel Volume 05
Kimi ni Todoke Light Novel Volume 06Kimi ni Todoke Light Novel Volume 07Kimi ni Todoke Light Novel Volume 08
Kimi ni Todoke Light Novel Volume 09Kimi ni Todoke Light Novel Volume 10Kimi ni Todoke Light Novel Volume 11
Kimi ni Todoke Light Novel Volume 12Kimi ni Todoke Light Novel Volume 13Kimi ni Todoke Manga Chapter 000
Kimi ni Todoke Manga Chapter 001Kimi ni Todoke Manga Chapter 002Kimi ni Todoke Manga Chapter 003
Kimi ni Todoke Manga Chapter 004Kimi ni Todoke Manga Chapter 005Kimi ni Todoke Manga Chapter 006
Kimi ni Todoke Manga Chapter 007Kimi ni Todoke Manga Chapter 008Kimi ni Todoke Manga Chapter 009
Kimi ni Todoke Manga Chapter 010Kimi ni Todoke Manga Chapter 011Kimi ni Todoke Manga Chapter 012
Kimi ni Todoke Manga Chapter 013Kimi ni Todoke Manga Chapter 014Kimi ni Todoke Manga Chapter 015
Kimi ni Todoke Manga Chapter 016Kimi ni Todoke Manga Chapter 017Kimi ni Todoke Manga Chapter 018
Kimi ni Todoke Manga Chapter 019Kimi ni Todoke Manga Chapter 020Kimi ni Todoke Manga Chapter 021
Kimi ni Todoke Manga Chapter 022Kimi ni Todoke Manga Chapter 023Kimi ni Todoke Manga Chapter 024
Kimi ni Todoke Manga Chapter 025Kimi ni Todoke Manga Chapter 026Kimi ni Todoke Manga Chapter 027
Kimi ni Todoke Manga Chapter 028Kimi ni Todoke Manga Chapter 029Kimi ni Todoke Manga Chapter 030
Kimi ni Todoke Manga Chapter 031Kimi ni Todoke Manga Chapter 032Kimi ni Todoke Manga Chapter 033
Kimi ni Todoke Manga Chapter 034Kimi ni Todoke Manga Chapter 035Kimi ni Todoke Manga Chapter 036
Kimi ni Todoke Manga Chapter 037Kimi ni Todoke Manga Chapter 038Kimi ni Todoke Manga Chapter 039
Kimi ni Todoke Manga Chapter 040Kimi ni Todoke Manga Chapter 041Kimi ni Todoke Manga Chapter 042
Kimi ni Todoke Manga Chapter 043Kimi ni Todoke Manga Chapter 044Kimi ni Todoke Manga Chapter 045
Kimi ni Todoke Manga Chapter 046Kimi ni Todoke Manga Chapter 047Kimi ni Todoke Manga Chapter 048
Kimi ni Todoke Manga Chapter 049Kimi ni Todoke Manga Chapter 050Kimi ni Todoke Manga Volume 01
Kimi ni Todoke Manga Volume 02Kimi ni Todoke Manga Volume 03Kimi ni Todoke Manga Volume 04
Kimi ni Todoke Manga Volume 05Kimi ni Todoke Manga Volume 06Kimi ni Todoke Manga Volume 07
Kimi ni Todoke Manga Volume 08Kimi ni Todoke Manga Volume 09Kimi ni Todoke Manga Volume 10
Kimi ni Todoke Manga Volume 11Kimi ni Todoke Manga Volume 12Kimi ni Todoke Manga Volume 13
Kimi ni Todoke Manga Volume 14Kimi ni Todoke Manga Volume 15Kimi ni Todoke Manga Volume 16
Kimi ni Todoke Manga Volume 17Kimi ni Todoke Manga Volume 18Kimi ni Todoke Manga Volume 19
Kimi ni Todoke Manga Volume 20Kimi ni Todoke Manga Volume 21Kimi ni Todoke Manga Volume 22
Kimi ni Todoke Manga Volume 23Kimi ni Todoke Manga Volume 24Kimi ni Todoke Manga Volume 25
Kimi ni Todoke S2 Episode 00Kimi ni Todoke S2 Episode 01Kimi ni Todoke S2 Episode 02
Kimi ni Todoke S2 Episode 03Kimi ni Todoke S2 Episode 04Kimi ni Todoke Wiki
Kimi ni Todoke Wiki/AdminKitahiro High SchoolPedro Martinez
Ryu SanadaSawako's fatherSawako Kuronuma
ShinoShota KazehayaTomoko Endo
Toru SanadaUme KurumizawaYoshiyuki Arai
File:-Coalgirls- Kimi ni Todoke 2nd Season 08 (1280x720 Blu-ray FLAC) -CB5E47A3--16-04-43-.jpgFile:1006051716bc633452 thumb.jpgFile:120945.jpg
File:17890.jpgFile:22837923.jpgFile:23206304.jpg
File:26404.jpgFile:26406.jpgFile:27763.jpg
File:300343.jpgFile:30fc6bf31dd77e6ffd536dd9f226d9171350608350 full.jpgFile:38890.jpg
File:444289 thumb.jpgFile:467181.jpgFile:512045.jpg
File:515146.jpgFile:601197.jpgFile:660095 1299819447601 full.jpg
File:66711.jpgFile:69904.jpgFile:72032.jpg
File:72861.jpgFile:72862.jpgFile:73793.jpg
File:76769.jpgFile:76770.jpgFile:78487.jpg
File:78495.jpgFile:8.pngFile:Anyy.png
File:Asw.jpgFile:Ayane3.pngFile:Ayane4.png
File:Capture.PNGFile:Capture.pngFile:Chapter 4.jpeg
File:Chizu2.pngFile:Chizu3.pngFile:Chizu supports Ryu.png
File:Download.jpgFile:Example.jpgFile:Favicon.ico
File:Feature.pngFile:Forum new.gifFile:Gg55.png
File:Gg556.pngFile:Gg55v.pngFile:Guy.png
File:Images.jpegFile:Img 963741 62845681 12-1.jpegFile:Img 963741 62845681 12.jpeg
File:Jo1.pngFile:K.jpgFile:Kazehaya's Point Of View-Kimi Ni Todoke AMV
File:Kazehaya.jpgFile:Kazehaya2.pngFile:KentoMiura3.png
File:Kento Miura.pngFile:Kimi-ni-todoke-1295926.jpgFile:Kimi-ni-todoke-1312093.jpg
File:Kimi-ni-todoke-1356883.jpgFile:Kimi-ni-todoke-1430522.jpgFile:Kimi-ni-todoke-1495461.jpg
File:Kimi-ni-todoke-1495545.jpgFile:Kimi-ni-todoke-1512981.jpgFile:Kimi-ni-todoke-1513045.jpg
File:Kimi-ni-todoke-454437.jpgFile:Kimi-ni-todoke-from-me-to-you-vol-24-9781421585864 hr.jpgFile:KimiNiTodoke.jpg
File:KimiNiTodoke.pngFile:KimiNiTodoke1.pngFile:KimiNiTodoke vol24.jpg
File:Kimi ni Todoke.pngFile:Kimi ni Todoke 1.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v01 cover.jpg
File:Kimi ni Todoke Light Novel v01 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v02 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v03 cover.png
File:Kimi ni Todoke Light Novel v04 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v05 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v06 cover.png
File:Kimi ni Todoke Light Novel v07 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v08 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v09 cover.png
File:Kimi ni Todoke Light Novel v10 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v11 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Light Novel v12 cover.png
File:Kimi ni Todoke Light Novel v13 cover.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 000.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 001.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 002.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 002.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 003.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 003.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 004.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 005.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 006.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 007.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 008.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 009.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 010.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 011.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 012.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 013.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 014.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 015.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 016.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 017.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 018.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 019.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 020.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 021.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 022.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 023.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 024.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 025.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 026.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 027.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 028.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 029.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 030.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 031.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 032.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 033.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 034.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 035.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 036.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 037.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 038.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 039.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 040.pngFile:Kimi ni Todoke Manga Chapter 041.png
File:Kimi ni Todoke Manga Chapter 042.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v01 cover en.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v01 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v01 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v02 cover en.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v02 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v02 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v03 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v03 cover jp.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga v04 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v04 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v05 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v05 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v06 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v06 cover jp.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga v07 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v07 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v08 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v08 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v09 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v09 cover jp.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga v10 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v10 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v11 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v11 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v12 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v12 cover jp.jpg
File:Kimi ni Todoke Manga v13 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v13 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v14 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v14 cover jp.jpgFile:Kimi ni Todoke Manga v15 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v15 cover jp.png
File:Kimi ni Todoke Manga v16 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v16 cover jp.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v17 cover en.png
File:Kimi ni Todoke Manga v17 cover jp.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v18 cover en.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v18 cover jp.png
File:Kimi ni Todoke Manga v19 cover jp.pngFile:Kimi ni Todoke Manga v20 cover jp.pngFile:Kimi ni todoke.jpg
File:Kimi ni todoke season 2-08-ryu.jpgFile:Kimi ni todoke season 2-10-sawako.jpgFile:Kimi ni todoke ume kurumizawa by monnac-d3hr6sz.jpg
File:Kimi ni todoke volume 22.jpgFile:Kimi ni todoke volume 23.jpgFile:Kiminitodoke23.jpg
File:KnT-25-08.jpgFile:KntM1-500x287.pngFile:Kuronuma sawako.jpg
File:Kurumi2.pngFile:Look-were-close-friends - Αντίγραφο.jpgFile:Mangascan02.jpg
File:Maxresdefault.jpgFile:Motoki.pngFile:Pin2.png
File:Pin Ayane Encounter.gifFile:Pinyanohome.pngFile:Pinyanomiura.png
File:Placeholder item.pngFile:Placeholder location.pngFile:Placeholder other.png
File:Placeholder person.pngFile:Sawako.jpgFile:Sawako.png
File:Sawako2.pngFile:Sawako opening.gifFile:Sawako summer.jpg
File:Sawako summer variation.JPGFile:Screen Shot 2014-04-30 at 11.00.17 PM.pngFile:Screen Shot 2014-05-01 at 10.28.19 PM.png
File:Screen Shot 2014-05-01 at 2.26.58 AM 1.pngFile:Screen Shot 2014-05-01 at 2.27.45 AM.pngFile:Screen Shot 2014-05-01 at 2.28.00 AM.png
File:Screen shot 2013-01-20 at 4.00.56 PM.pngFile:Screen shot 2013-01-20 at 4.52.33 PM.pngFile:Screen shot 2013-02-17 at 11.31.20 PM.png
File:Toru2.pngFile:Treaching you v01 c04 003.jpgFile:Tumblr lon5m2Rw5T1qis6bco1 500.gif
File:Tumblr meh1fmIvif1rbaupxo1 500.jpgFile:V19.JPGFile:V21.jpg
File:Wiki-Preview.pngFile:Wiki-backgroundFile:Wiki-wordmark.png
File:Wiki.pngFile:Wikia-Visualization-Main,kiminitodoke.pngFile:Wikia-Visualization-Main.png
File:YYJqml4.jpgFile:Yano2.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.